Skip to content Skip to navigation

Održana je završna konferencija projekta "Planiram, Poduzimam, Promoviram! - 3P"

U utorak, 05. srpnja 2016. godine u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije održana je završna konferencija projekta 3P – Planiram, Poduzimam, Promoviram!, financiranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013., Obrazovanje za poduzetništvo i obrt. Iznos bespovratnih sredstava odobrenih na projektu je 195.448,45 kuna. 

Nositelj projekta je Fakultet organizacije i informatike Varaždin s partnerima Gospodarskom školom Varaždin te Ekonomskom i trgovačkom školom iz Čakovca. Cilj projekta bio je povećati aspiracije srednjoškolskih učenika i studenata prema poduzetništvu kao karijernom izboru te povećati kapacitet srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika za razvoj poduzetničke kulture kroz osnivanje zajednice prakse. 

Na konferenciji su predstavljene brojne aktivnosti koje su se odvijale u sklopu projekta poput međunarodne konferencije o poduzetništvu na kojoj su sudjelovali ugledni akademski profesori i poduzetnici, motivacijskih predavanja poduzetnika koja su okupila čak 5 uspješnih mladih poduzetnika, odlazaka na sajmove poduzetništva, natjecanja u snimanju promotivnih videa o poduzetništvu, istraživanje poduzetničkih aspiracija učenika i studenata što je poveznica prema znanstvenom doprinosu cijelog projekta, te radionice za nastavnike ekonomske grupe predmeta s ciljem usavršavanja i stjecanja poduzetničkih znanja. Projekt je završio organiziranim studijskim putovanjem na kojem su sudjelovali kako nastavnici tako i učenici srednjih škola te studenti Fakulteta organizacije i informatike. Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, a kao suradnici sa FOI-ja na projektu sudjelovali su izv. prof. dr. sc. Ksenija Vuković, dr.sc. Kristina Detelj, dr.sc. Irena Kedmenec, Dina Korent, mag.oec., Tamara Šmaguc, mag.oec., Ivana Đunđek Kokotec, mag.oec., Nikola Kadoić, mag.inf. i Matija Šajn, mag.inf. 

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na projektu, uključivali se u razne aktivnosti i doprinijeli u postizanju ciljeva projekta!